zbik_2020

2022.2023
rok akademicki
Przejdź do treści
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYŻURY:


INFORMACJE:


WNS _ p. 211 / s. 14

SEMESTR ZIMOWY / 2022.2023


w t o r k i
----------------------------------------------
13:00 - 13:45

UWAGA!!!
 • w roku akademickim 2022.2023:
---> zajęcia kontaktowe na WNS
---> materiały / informacje / kontakt między zajęciami - on-line na platformie MS TEAMS UŚ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • 2020_10.04 - UWAGA: Zajęcia z Metodologii Badań Politologicznych i Technologii Informacyjnej w semestrze zimowym 2020.2021 PLATFORMA MS OFFICE365 UŚ Teams
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • 2020_09.01 - UWAGA: Dyżury w sesji jesiennej WTORKI / 13.00 - 13.45
 • 2020_07.08 - Przerwa urlopowa 8 lipca – 1 września 2020 roku
 • 2020_04.16 - UWAGA: @Zespoły KST/st, KST/nst, GK, WGK oraz SP ---> pracujemy on-line (aż do powrotu do 'normalności') na platformie Microsoft Teams - kontakt podstawowy w terminach zajęć.
 • 2020_04.12 - @Zespół KST/st ---> Dziękuję za realizację Zadania 1.1. Zostało ono wycenione i zamknięte. Wkrótce (najprawdopodobniej w środę) - ciąg dalszy.  Apeluję o samodzielność w uczeniu się programu i realizowaniu ćwiczeń. Tylko w ten sposób poradzicie sobie z własną pracą końcową/zaliczeniową. Prace niesamodzielne łatwo można zidentyfikować - jeśli takie 'dublety' się pojawią będą wyceniane na 0 pkt. Osoby, które jeszcze nie wystartowały, proszę o nadrobienie zaległości, bo nie będą mogły bezpośrednio przystąpić do Zadania 1.2. Życzę Zdrowych Świąt!
 • 2020_04.06 - Zapraszam do @Zespołów Teams KST/st, KST/nst, GK, WGK oraz SP osoby, które jeszcze nie do nich nie należą - proszę o przesłanie własnego adresu mailowego @o365.us.edu.pl na adres ćwiczeniowy gpkms@wp.pl.
 • 2020_04.06 - @Zespół Teams KST/st --- (wszystkie grupy 1-7) ---> Spróbujemy działać z wykorzystaniem programu open source - Scribus, o którym wspominałem na pierwszych zajęciach, jako alternatywie dla programów komercyjnych. Krokiem pierwszym będzie realizacja z wykorzystaniem tego programu  ćwiczenia nr 1 (INFORMACJE DNIA), znanego Wam już z 'normalnych' zajęć i dostępnego na stronie zbix.pl. Wkrótce przekażę podstawowe wskazówki, jak działać (są w opracowaniu), na razie proszę o skuteczne zainstalowanie programu na własnych komputerach. Posiadacze systemu Windows w wersji 64-bitowej korzystają z pliku scribus-1.5.5-windows-x64.exe, pozostali z pliku scribus-1.5.5-windows.exe (są one dostępne na Teams w folderze Pliki - Materiały z zajęć).
 • 2020_03.23 - Przez cały czas przerwy w normalnej dydaktyce jestem do waszej dyspozycji - w godzinach zajęć i dyżuru w trybie on-line w czasie rzeczywistym (na razie, do czasu skutecznego wejścia na platformę Teams - przede wszystkim  poprzez kontakt mailowy).
 • 2020_03.23 - UWAGA! Komputerowy Skład Tekstu / Grafika Komputerowa / Warsztaty Grafiki Komputerowej ---> 'Zdalne' uczenie się i zaliczanie w przypadku zajęć laboratoryjnych (w 95% praktycznych) i opartych na oprogramowaniu komercyjnym/licencjonowanym - to sprawa skomplikowana. Tego nie da się zrealizować tak, jak w klasycznych przedmiotach - lektura, zadania do wykonania plus sprawdzian. Oczywiście jakieś rozwiązanie będzie - ale potrzebuję nieco czasu, by stworzyć sensowną zastępczą formułę, bo szanse na powrót na uczelnię, nawet po świętach, nie wyglądają optymistycznie... Postaram się w tym tygodniu uruchomić na platformie UŚ Microsoft Office365 Teams - zespoły do wzajemnych kontaktów - pracy i - ewentualnie - zaliczania (gdyby powrót do normalnych zajęć okazał się całkowicie niemożliwy). Zaglądajcie na zbix.pl.
 • 2020_03.22 - Dzisiaj rano powstał Zespół WNS/DPiP/Socjologia Polityki na platformie UŚ Microsoft Office365 Teams - działa i będzie się rozwijał, ale z pewnością jeszcze długo pozostanie w fazie eksperymentalnej. Zapraszam.
 • 2020_03.20 - W nadchodzącym tygodniu zaproponuję zapisy w systemie edukacyjnym Moodle i/lub Microsoft Teams - będę dostępny on-line na regularnych dyżurach wtorkowych oraz w piątkowym paśmie wykładowym z Socjologii Polityki, tam pojawią się również kolejne materiały dydaktyczne. Szczegóły wkrótce (po zainstalowaniu kursów w systemie). Strona zbix.pl wraz z kontaktem mailowym pozostaje oczywiście nadal do dyspozycji.
 • 2020_03.18 - UWAGA _ Na podstronie Socjologia Polityki można zapoznać się  z wykładem nr 2 - Polityka a struktura społeczna. Istota podmiotowości politycznej - który zaplanowany był na 13  marca
 • 2020_03.10 - SARS-CoV-2 _ Komunikat dotyczący zawieszenia zajęć dydaktycznych --->


 • 2020_03.08 - Bardzo proszę o uzupelnienie zaległości (w tym tygodniu) osoby, które zaliczyły sprawdzian z Metodologii Badań Politologicznych ---> w przeciwnym wypadku rozliczenie nastąpi w II terminie
 • 2020_02.09 - Wyniki sprawdzianu zaliczeniowego z Metodologii Badań Politologicznych ---> na stronie przedmiotu
 • 2020_01.29 - Zagadnienia do sprawdzianu zaliczeniowego z Metodologii Badań Politologicznych ---> na stronie przedmiotu
 • 2020_01.22 - UWAGA: Sprawdzian zaliczeniowy z Metodologii Badań Politologicznych ---> 6.02. / godz. 11.00 / kontakt w s. 211
 • 2019_11.18 - UWAGA: Zajęcia w dniu 19.11. (i dyżur) oraz w dniu 21.11. nie odbędą się z powodu choroby
 • 2019_09.30 - WYNIKI EGZAMINU z Socjologii Polityki drugi termin zostały umieszczone w systemie USOS. Wpisy i wyjaśnianie spraw zaliczeniowych na dyżurach
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • 2019_06.11 - OCENY ZALICZENIOWE z Komputerowego Składu Tekstu i Grafiki Komputerowej (I termin) wprowadzone do systemu USOS
 • 2019_06.04 - Plan dodatkowych zajęć z Komputerowego Składu Tekstu (poniedziałek 10.06) ---> Grupa A: 10.00-11.30 / Grupa B: 11.30-13.00 / Grupa C: 13.00-14.30 / Grupa D: 14.30-16.00
 • 2018_06.03 - Uzgodnione terminy egzaminów z Socjologii Polityki ---> pierwszy termin: 19.06. / środa / godz. 10.00 / s. 239 ---> drugi termin: 24.09. / wtorek / godz. 10.00 / s. 239
 • 2019_06.03 - II podejście do sprawdzianu zaliczeniowego z Grafiki Komputerowej ---> poniedziałek / 10.06. / godz. 8.00 / pracownia s. 14
 • 2019_04.09 - Zajęcia z Grafiki Komputerowej grupy 3 ---> w terminach wykładu z Socjologii Polityki o godz. 14.20, w dniach bez wykładu o godz. 9.35.
 • 2019_03.14 - UWAGA: zgodnie z ustaleniami, zajęcia z Grafiki Komputerowej w dniu 15.03. odbędą się układzie: G.3 - o godz. 9.35 / G.1 - godz. 11.10 / G.2 - o godz. 12.45.
 • 2019_03.14 - Najbliższy wykład z Socjologii Polityki odbędzie się w terminie zgodnym z planem ---> 22.03. / piątek
 • 2019_03.07 - Poprawkowy SPRAWDZIAN z Metodologii Badań Politologicznych odbędzie się 29.03. / piątek (potrzebne przedłużenie sesji) / godz. 9.00 / s. 14.
 • 2019_02.23 - Pierwszy wykład z Socjologii Polityki odbędzie się 1.03.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KONTAKT:


We must be still and still moving
Into another intensity
T.S.Eliott


Wróć do spisu treści